Hannun palsta

Insinöörejä riittää

20.3.2016 - Insinööri-lehti 03/2016 - Hannu Saarikangas

Tuntuu hämmentävälle kuulla puhuttavan insinööripulasta, kun maassa on noin 7 500 työtöntä insinööriä. Se on suunnilleen puolitoista kertaa vuosittain valmistuvien insinöörien määrä. Yhä kasvava joukko erityisesti nuorempaa insinöörikuntaa työskentelee tehtä- vissä, joita ei voi pitää koulutuksen ja hankitun osaamisen kannalta tarkoituksenmukaisina. Luku on kasvanut jo vuosia, eikä paremmasta ole mitään takeita.

Suurten ikäluokkien eläköityminen ei asiaa ratkaise. Eläkkeelle siirtyvien insinöörien määrä edes perinteisillä tekniikan aloilla ei ole kuin murto-osa valmistuvien määrästä. Likimain kaikkiin vapaisiin insinöörityöpaikkoihin löytyy tekijä, jos kolme asiaa saadaan kuntoon. Avoimen työpaikan on kohdattava sopiva insinööri. Este voi olla työpaikkakunnan asuntopula tai se, ettei insinöörin puolisolle löydy sopivaa työpaikkaa samalta alueelta. Harvalla on varaa kahteen asuntoon tai halua viettää viikot erossa perheestä.

On luovuttava alati pahevasta ikärasismista. On käsittämätöntä, että reilusti alle 50-vuotiaita insinöörejä pidetään liian vanhoina avoimena oleviin tehtäviin. Ikä ei aina kerro kaikkea. Ja eläkeikään on matkaa vielä parikymmentä vuotta.

Yhtälö on hankala. Työvoimahallinnon tilastojen mukaan suhteellinen työttömyys yli 50-vuotiailla insinööreillä kasvaa kaiken aikaa. Luvut ovat absoluuttisestikin korkeita. Maaliskuussa 2016 noin 1 100 yli 60-vuotiasta insinööriä oli työtä vailla.

Kolmas ratkaistava asia on jokaisen insinöörin ammattitaidosta huolehtiminen. Ensisijainen ja isoin vastuu on tietenkin itsellä, mutta työttömyyden kohdatessa apua on oltava tarjolla. On oltava nykyistä parempi ja joustavampi järjestelmä, joka tarjoaa mahdollisuuksia uudelleen koulutukseen ja tutkintojen uudelleen suuntaamiseen. On luotava muitakin vaihtoehtoja hankkia työelämän edellyttämiä valmiuksia unohtamatta koulutuksen aikaisen toimeentulon turvaamista.

 

- Hannu 

 

 

hannu_130x130.jpg

Hannu Saarikangas

Johtaja, Insinööriliitto IL ry